Виділена інсталяція (ASP)

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІЛЕНОЇ ІНСТАЛЯЦІЇ

ASP (англ. Application Service Provider) – це технологічна модель при котрій замовнику надається виділена (локальна) інсталяція програмного забезпечення (ПЗ), яка встановлюється на віддаленому сайті постачальника ПЗ чи на обладнанні замовника. При цьому встановлене ПЗ передається у власність (на баланс) замовника.

Процес впровадження при такому технологічному підході можна умовно розділити на 5 етапів:

Перший етап передбачає дослідження, або іншими словами, діагностику бізнес-процесів. На цьому етапі ретельно вивчаються всі процеси, що відбуваються в компані, та які підпадають у сферу дії системи, що впроваджується.
Саме на цьому етапі необхідно наступне:

• Визначити кількість необхідних робочих місць;
• Описати бізнес-процеси, котрі необхідно автоматизувати;
• Визначити підрозділи та філіали компанії, що будуть включені в програму автоматизації.

Средня тривалість етапу діагностики складає два тижні, однак терміни можуть варіюватися від тижня до місяця в залежності від масштабів запланованого проекту.

Другий етап впровадження передбачає розробку технічного завдання.
В технічному завданні (ТЗ) необхідно:

• чітко визначити і прописати всі системи\підсистеми\модулі та їх взаємодію;
• прописати роботу всіх передбачених алгоритмів для кожного АРМ (автоматизованого робочого місця);
• скласти перелік всіх необхідних форм звітності;
• окреслити права, сфери діяльності та компетенції кожного із користувачів програми.

Даний процес може зайняти від одного до трьох місяців.

Третім етапом роботи із впровадження ПЗ є етап налаштування системи. На цьому етапі технічні спеціалісти нашої компанії здійснюють такі роботи:

• виконують наналаштування всіх алгоритмів, суміжних та інтеграційних систем;
• адаптують всі необхідні для роботи звітні форми;
• верифікують користувачів системи та надають персоніфікований доступ в систему.

Тривалість третього етапу в средньому складає один-півтора місяці.

Четвертий етап передбачагє дослідну експлуатацію системі, відлагодження системи тестовими діями і тестовими даними. Контроль та облік отриманих результатів сприяє виявленню та подальшому виправленню помилок. У випадку, якщо робота системи відповідає контрольним результатам, здійснюється підключенняя реальних користувачів та вводяться реальні дані. Проведення четвертого етапу свідчить про завершення процесу локальної інсталяції системи.

На тестування програми зазвичай відводиться два тижні.

Далі розпочинається промислова експлуатація системи, яка є п’ятим етапом впровадження. На цьому етапі програмний (програмно-апаратний) комплекс працює на повну потужність.

Техніко-економічні характеристики виділеної (локальної) інсталяції:

• Значні початкові витрати при відносно невеликій вартості утримання;
• Терміни впровадження – від 3 тижнів і більше;
• Необхідність фізичного (апаратного) розміщення на стороні замовника або в дата-центрі постачальника за додаткову оплату;
• Висока швидкодія за рахунок внутрішніх комунікацій в підсистемах;
• Значні витрати на модернізацію системи.